93/05/04 شنبه
میهمان عزیز، خوش آمدید
وزارت کشور - استانداري آذربايجان شرقي - فرمانداري اسکو
بخش اخبار
1389
آبان
23
...اتوماسيون شهرستان اسكو
راه اتدازي اتوماسيون شهرستان اسكو
1 
اتوماسيون شهرستان اسكو  : راه اتدازي اتوماسيون شهرستان اسكو     ...    
درباره erp - پشتیبانی erp 1 : تعداد کاربران آنلاین
نرم افزار جامع erp شامل قوانین کپی رایت می باشد و نوع نسخه بتا می باشد
1389/09/17 نسخه
X